8/14/2021-Milwaukee Milkmen 4 Houston Apollos 1

This game was played on 8/14/2021 at Franklin Field