8/13/2021-Milwaukee Milkmen 6 Houston Apollos 1

This game was played on 8/13/2021 at Franklin Field