8/15/2021-Milwaukee Milkmen 6 Houston Apollos 2

This game was played on 8/15/2021 at Franklin Field