7/11/2021-Milwaukee Milkmen 3 Houston Apollos 2

This game was played on 7/11/2021 at Franklin Field