7/4/2020-Tucson Saguaros16 Houston Apollos 3

This game was played on 7/4/2020 at Coastal Park