2017 Justin Thompson 18 43 Pecos League
2018 Edilson Alvarez 5 8 Pecos League
2018 Chuck Rocker 2 11 Pecos League
2018 James Prockish 13 24 Pecos League
2019 Ciprano Garza 36 25 Pecos League
2021 Adrian Martinez 14 24 Pecos League
2022 Thomas Fitzpatrick 21 29 Pecos League
2023 Jonathan Garza 31 18 Pecos League