7/9/2021-Milwaukee Milkmen 5 Houston Apollos 4

This game was played on 7/9/2021 at Franklin Field